Information om klinikken og persondataforordningen, GDPR

Læs om Sociale medier, mails og cookies/Facebook-pixlen nedenfor. Vi starter med sociale medier. 

1. Hvilke data opsamles og gemmes for brugere af sociale medier?
Navn, brugernavn, by
Oplysninger om sundhedsproblemer og aktivitetsniveau.

2. Hvorfor indsamles og opbevares disse data?
For at kunne besvare spørgsmål rettet til klinikken af den enkelte borger og for at kunne være relevant ved opfølgende spørgsmål. I Snapchat er det desuden for at kunne bruge spørgsmålet i anonym form i brevkassefunktionen så andre følgere af profilen kan få glæde af vejledningen.

3. Hvor og hvordan opbevares oplysningerne?
Oplysningerne opbevares på sociale mediers platforme. Hvis spørgeren er patient i klinikken noteres kommunikationen i patientens journal.

Snapchat gemmer ikke oplysningerne selv. Kiropraktoren kan tage et screenshot for at nå at læse spørgsmålet eller for at bruge det i anonym form i døgnets historie/brevkassefunktion. Screenshots slettes efter brug eller senest hver måned.

Instagram og Facebook har brevkasser og i Facebook hedder denne Messenger. Her kan personer stille spørgsmål til klinikken og få svar.

4.  Hvilke andre systemer/virksomheder kommer ansattes data i berøring med?
Hvis spørgeren er patient i klinikken noteres kommunikationen i patientens journal. Herudover henvises til de sociale mediers respektive persondatapolitik.

5. Hvor længe opbevares data?
Vi sletter løbende korrespondancer med privatpersoner når korrespondancen er tilendebragt. Hvert kvartal, som yderligere foranstaltning, beskeder som er inaktive.

På Facebook og Instagram kan privatpersoner like og skrive kommentarer. Her kan privatpersonerne selv slette deres indtastninger, hvis opslaget ikke allerede er slettet af Kiropraktisk Klinik.

6. Hvordan håndteres systemnedbrud der involverer sociale medier?
Nedbrud af sociale medier håndteres af de sociale medier selv.

7. Brugere af sociale mediers rettigheder vedrørende egne data?
Som bruger af Kiropraktisk Kliniks sociale mediers profiler, kan man få oplyst hvilke data klinikken har opbevarer, hvor disse forefindes, samt hvilke systemer, der behandler disse data.

8. Mail
Vi sletter løbende korrespondancer med privatpersoner når korrespondancen er tilendebragt. Hvert år slettes, som yderligere foranstaltning, e-mails, som er inaktive. Tilbud gemmes i mailsystemet i 1 år, hvorefter de slettes, mens fakturaer gemmes i 5 år i et økonomisystem. Drejer korrespondancen sig om eksisterende patienter vil informationen blive gemt i journalsystemet under patienten og gemmes her i mindst 10 år. Drejer korrespondancen sig om ansøgninger, gemmes disse i kortere varighed i forbindelse med ansøgnigsrunder, mens uopfordrede ansøgninger bliver slettet efter endt korrespondance.

9. Cookies
Vi bruger cookies og de informeres pt om ved pop op på vores hjemmeside.

10. Facebook-Pixlen
Vi bruger Facebook-pixlen og kan bruge den indsamlede information til at rette annoncer på Facebook mod tidligere besøgere af vores hjemmeside. Se mere information om Facebook-pixlen her.

 

Desuden glæder følgende:

Man ret til at se sine indsamlede og opbevarede data.
Man har ret til at kræve urigtige oplysninger i sine data rettet.
Man kan gøre indsigelse mod klinikkens behandling af egne data.
Man har ret til at klage over klinikkens behandling af egne data til Datatilsynet.

 

Brug af cookies Cookie
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!