Her er du i trykke hænder

Som patient på Kiropraktisk Klinik Ndr Ringvej 85 i Kolding er du inde i det danske sundhedsvæsen.
Her får du tilskud fra den offentlige sygesikring og vi er dækket af patienterstatningen.
Eventuelle utilsigtede hændelser rapporteres til stps.dk. Dette vil kunne give øget læring, også til andre klinikere.

Klinikken har i 2019 bestået et tilsyn efter tilfældig lodtrækning blandt landets kiropraktiske klinikker med følgende pæne ord:
"..fremstod klinikken sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik".
Bestil tid nu 75531844 eller kontakt os via email.

Kiropraktisk Klinik er DDKM akkrediteret af IKAS.
Det var en dejlig dag, den 11/4/18 da klinikken blev akkrediteret uden anmærkninger.
DDKM